Omgivningarna

Professionell rådgivning sedan 1972.

 

Lagwiks är den personliga byrån med lång erfarenhet och brett kontaktnät. Vi kan hjälpa dig och ditt 
företag inom de flesta ekonomiska områden. Serviceutbudet omfattar hela redovisningsområdet, inklusive 
skattefrågor samt ekonomistyrning, juridiska ärenden och administrativa rutiner. Vi kan också hjälpa dig 
med familjejuridiska frågor som exempelvis bouppteckning, testamenten, framtidsfullmakter etc.

Tid är den mest knappa resursen för många familjeföretagare. När allt det löpande har fått sitt, finns 
ingen tid över åt det som i framtiden skulle spara timmar och dagar, nämligen planering.
Vi på Lagwiks är fria och obundna att aktivt medverka i ditt företags ekonomiska planering och att 
fullt ut företräda dina intressen. Vår målsättning är att vara ditt bollplank, en nära samarbetspartner 
och att ni skall känna er trygga i ert företagande.

Som Auktoriserad Redovisningsbyrå genom SRF kan vi garantera kompetens, kvalitet och utveckling.Varmt välkommen till oss!