Publicerat 13 december 2023 i kategorin Artiklar

Visselblåsarlagen för mindre företag – att tänka på

Har du koll på reglerna om skydd för visselblåsare? Från och med 17 december 2023 kommer visselblåsarlagen även att omfatta mindre och medelstora företag med minst 50 anställda. Det innebär ökade krav på effektivitet, kontroll och regelefterlevnad.

Stora organisationer och offentliga arbetsgivare har haft krav på interna rapporteringskanaler för visselblåsare sedan 17 juli 2022. Nu börjar alltså detta krav gälla även mindre och medelstora organisationer.

Syftet med visselblåsarlagen är att göra det enkelt och säkert att anonymt rapportera misstänkta missförhållanden på en arbetsplats, samt att därmed förebygga och bekämpa korruption, oegentligheter och kriminalitet.

Det kan till exempel vara allvarliga risker, som kan skada individer, företaget, samhället eller miljön, såsom bokföring, intern bokföringskontroll, revision eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen.

Vikten av ett visselblåsarsystem

Genom ett visselblåsarsystem kan visselblåsare rapportera missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen anonymt och utan risk för repressalier.

En visselblåsare som inte är övertygad om att en intern rapporteringskanal inom organisationen skulle garantera en opartisk och rättvis hantering, kan i stället använda en extern rapporteringskanal, eller vända sig till massmedia.

Ett väl fungerande system minskar alltså risken att oegentligheter inom företaget sprids till media, utan i stället upptäcks och kan hanteras internt.

Interna rapporteringskanaler

Den funktion på företaget som mottar rapporterna ska vara oberoende och självständig, samt hanteras av en begränsad krets, antingen en enskild individ eller en grupp personer. Rollen kan jämföras med ett dataskyddsombud enligt GDPR.
Även styrelsen, chefsjuristen eller revisorn på företaget kan vara mottagare av rapporterna. Detta säkerställer att rapporter behandlas objektivt och utan påverkan från interna intressen.

Mottagarna av rapporterna vara tillräckligt kompetenta för att kunna bedöma och agera på de inkomna rapporterna på ett lämpligt sätt. Detta säkerställer en ärlig och ansvarsfull hantering av visselblåsarrapporter och främjar öppenhet och integritet inom organisationen.

Externa rapporteringskanaler

Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Länsstyrelserna är exempel på myndigheter som har utsetts av regeringen att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler. Till dessa myndigheter kan du vända dig för att rapportera om missförhållanden inom exempelvis finansiella området, eller skatteområdet.

The post Visselblåsarlagen för mindre företag – att tänka på appeared first on Tidningen Konsulten.

Publicerat 15 februari 2024

Samverkan gör AGI till vapen mot fusk

Införandet av AGI, Arbetsgivardeklaration på individnivå, är en av de största förändringar av lönehanteringen som Srf Lönsam arbetat fram tillsammans med Skatteverket. Nu föreslås att användningen av AGI utökas för att motverka fusk och kriminalitet. Srf konsulternas remissvar är resultatet av ett mycket djupt samarbete mellan Srf Lönsam, Srf Löneexpertgrupp, Skatteverket och …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2024

Srf konsulterna tipsar: Ny ansökningsperiod för återbetalning av skatt i jordbruk och skogsbruk 

Från och med 1 januari 2024 ska ansökningar för återbetalning av skatt på bränsle som förbrukas i jordbruk, skogsbruk och vattenbruk göras kvartalsvis. Samtidigt höjs det totala återbetalningsbeloppet till totalt 3 926 kronor per kubikmeter. Ansökan ska göras kvartalsvis  Tidigare har ansökan om återbetalning av skatt på bränsle som har förbrukats yrkesmässigt i …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2024

Deklarera – viktiga datum att ha koll på för dig som privatperson!

Nytt år och snart dags att deklarera inkomster för 2023. Här lyfter vi några viktiga datum för fysiska personer att ha koll på under 2024. Flera datum för betalning av kvarskatt  I och med att kostnadsräntan på skattekontot uppgår till 5 procent är det viktigt att veta vid vilka tidpunkter som skatten ska vara inbetald för att undvika denna ränta. Om kvarskatten …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2024

KU-dags!

De allra flesta arbetsgivare och uppgiftslämnare rapporterar idag arbetsgivardeklaration med individuppgifter (AGI). Den finns dock fortfarande tillfällen när kontrolluppgifter ska lämnas. När ska kontrolluppgift lämnas för tjänsteinkomster? Det är alltid antingen AGI eller en kontrolluppgift som ska lämnas till Skatteverket. Huvudregeln är att uppgifterna rapporteras …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2024

Snart kan företagare slippa krånglig kvittohantering

Efter många års utredning finns nu ett konkret förslag från regeringen att företagare inte längre behöver spara kvitton och fakturor i pappersformat – så länge de sparas i digital form. Om förslaget blir verklighet kommer det innebära stora kostnadsbesparingar för många företag. Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under …

Läs mer

Publicerat 18 januari 2024

Brottsligheten mot företagare ökar – så minskar du risken att bli utsatt

Många företagare i Sverige känner en allt större otrygghet i takt med att brottsligheten ökar. Lena Nitz som är expert på brott- och trygghetspolicy vid Svenskt Näringsliv ger tips på vad du som företagare kan göra för att upptäcka och förhindra brott.Hälften av företagen i Sverige utsätts årligen för brott och vart tjugonde företag överväger att lägga ner sin …

Läs mer

Publicerat 18 januari 2024

Friskvårdsbidrag 2024 – tänk på detta

Nytt år och dags att förnya träningskortet. För anställda som erbjuder sin personal ett friskvårdsbidrag finns det några saker att tänka på. Tre förutsättningar för skattefrihet Friskvårdsbidrag är en form av personalvårdsförmån som en arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda. Utgångspunkten är att förmåner som den anställde får från arbetsgivaren är …

Läs mer

Publicerat 18 januari 2024

Srf konsulterna tipsar: Ansök om utbetalning för rot- och rutarbeten – senast 31 januari

Den 31 januari 2024 är sista dagen för företag som har utfört rot- och rutarbeten att begära utbetalning från Skatteverket för de arbeten som kunderna har betalat under 2023. Missa inte att ansöka om det i tid!  Hur hanteras rot- och rutavdrag vid årsskiftesbetalningar?  Fråga: Arbetet är utfört under 2023 men kunden har bara betalt en del av det fakturerade beloppet under …

Läs mer

Publicerat 18 januari 2024

Nya föreskrifter om kassaregister

Skyldigheten för företag att använda kassaregister har funnit sedan 2009. Reglerna infördes för att skapa en sund konkurrens mellan företag i kontantbranschen. Alla företag som i sin näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort eller swish ska använda ett kassaregister. På så sätt får de samma villkor när det gäller …

Läs mer

Publicerat 10 januari 2024

Srf konsulterna tipsar: Skatteregler vid försäljning av andel i karensbolag

Karensbolag, trädabolag, vilandebolag. Ja det finns många ord för ett fåmansföretag som delägaren under en period inte är aktiv i. Anledningarna till att en fåmansdelägare inte längre vill vara aktiv i sitt företag kan vara många. En orsak kan vara att delägaren vill att beskattningen av vinsten vid en försäljning av andelen ska bli längre. För att en andel inte längre ska …

Läs mer

Gå till startsidan